11:01, 06/01/2022

UBND xã Cam Hải Đông thông báo Về việc xác định thân nhân các ngôi mộ

Về việc xác định thân nhân các ngôi mộ UBND xã Cam Hải Đông thông báo cho các thân nhân trong và ngoài xã có mộ trong khu vực đất: Đông giáp đường Nguyễn Tất Thành; Tây giáp đường Đất Đỏ; Nam giáp đường K10; Bắc giáp đường K9. (có tục danh là Dốc Trắng) thuộc xóm 4, thôn Thủy Triều, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Liên hệ với UBND xã để được hướng dẫn kê khai lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ di dời.

UBND XÃ CAM HẢI ĐÔNG THÔNG BÁO

 
Về việc xác định thân nhân các ngôi mộ UBND xã Cam Hải Đông thông báo cho các thân nhân trong và ngoài xã có mộ trong khu vực đất: Đông giáp đường Nguyễn Tất Thành; Tây giáp đường Đất Đỏ; Nam giáp đường K10; Bắc giáp đường K9. (có tục danh là Dốc Trắng) thuộc xóm 4, thôn Thủy Triều, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Liên hệ với UBND xã để được hướng dẫn kê khai lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ di dời.


Thời gian: Từ ngày 06/01/2022 đến hết ngày 20/01/2022.


Địa chỉ liên hệ: UBND xã Cam Hải Đông, số ĐT: 0258.3989017; Địa chính xã phụ trách việc kê khai, số ĐT: 0905.210.979 (ông Vân).