11:01, 26/01/2022

Tin buồn của gia đình đồng chí Hoàng Ngọc Trợ

Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh Khánh Hòa; Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP. Nha Trang; Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN phường Vĩnh Hải và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

TIN BUỒN


Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh Khánh Hòa; Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP. Nha Trang; Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN phường Vĩnh Hải và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:


Đồng chí Hoàng Ngọc Trợ, Đảng viên Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng. Năm sinh: 1930.


Quê quán: xã Tây Bình, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.


Tham gia cách mạng: Tháng 02 năm 1946.


Ngày vào Đảng: Ngày 22 tháng 11 năm 1949.


Trú tại: Tổ dân phố 5 Thanh Hải, phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


* Quá trình tham gia hoạt động cách mạng đồng chí đã được Đảng và Nhà nước khen tặng:


- Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất.


- Huân chương Chiến thắng hạng Ba.


- Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất.


- Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.Và nhiều giấy khen, bằng khen.


Đồng chí Hoàng Ngọc Trợ đã từ trần vào hồi: 20 giờ 10 phút, ngày 24 tháng 1 năm 2022. Hưởng thọ: 92 tuổi.


Linh cữu đồng chí được quàn tại: Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 87, TP. Nha Trang.


Lễ nhập quan lúc: 17 giờ, ngày 25 tháng 1 năm 2022.


Lễ viếng bắt đầu lúc: 18 giờ, ngày 25 tháng 1 năm 2022.


Lễ truy điệu lúc: 6 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 1 năm 2022.


Lễ di quan lúc: 7 giờ, ngày 27 tháng 1 năm 2022.


Hỏa táng tại Nghĩa trang phía Bắc, TP. Nha Trang.


BAN TỔ CHỨC LỄ TANG