02:01, 19/01/2022

Thông báo về việc súc xả và đưa tuyến ống Dn700 đường 23/10 vào sử dụng

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa sẽ tiến hành súc xả và đưa tuyến ống Dn700 đường 23/10 vào sử dụng. Do đó, công ty xin thông báo:
 

THÔNG BÁO
 
Về việc súc xả và đưa tuyến ống Dn700 đường 23/10 vào sử dụng
 
Kính gửi: Quý khách hàng
 
           
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa sẽ tiến hành súc xả và đưa tuyến ống Dn700 đường 23/10 vào sử dụng. Do đó, công ty xin thông báo:
 
1. Thời gian súc xả: 
 
Từ 21 giờ ngày 21/01 (tối thứ sáu) đến 04 giờ ngày 22/01/2022 (sáng thứ bảy);
 
2. Trong, sau khi súc xả và  đưa tuyến ống vào sử dụng; do thay đổi dòng chảy, nước sẽ có hiện tượng đục tại khu vực Trung tâm và phía Bắc của thành phố Nha Trang.
 
Công ty kính mong Quý khách hàng thông cảm, chủ động tích trữ nước trong thời gian trên và xả nước trước khi sử dụng./.