06:04, 08/04/2021

Thông báo về việc nhận lại tài sản, vật dụng mà không phải thuộc diện cưỡng chế

Kính gửi: Bà Hồng Kim Yến - Tổng GĐ Công ty CP Nha Trang Sao.


Địa chỉ thường trú: Số 497 đường Nguyễn Văn Luông, phường 12, Quận 6, thành phố Hồ Chí Minh.


Địa chỉ trụ sở chính: Số 27 Lê Quý Đôn, phường Tân Lập, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. 

Thông báo Về việc nhận lại tài sản, vật dụng mà không phải thuộc diện cưỡng chế


Kính gửi: Bà Hồng Kim Yến - Tổng GĐ Công ty CP Nha Trang Sao.


Địa chỉ thường trú: Số 497 đường Nguyễn Văn Luông, phường 12, Quận 6, thành phố Hồ Chí Minh.


Địa chỉ trụ sở chính: Số 27 Lê Quý Đôn, phường Tân Lập, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


Thực hiện Quyết định số 83/QĐ-UBND ngày 08/01/2021 của UBND thành phố Nha Trang về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với Công ty Cổ phần Nha Trang Sao đang sử dụng tại đường Phạm Văn Đồng, khu vực Hòn Chồng - Hòn Đỏ, phường Vĩnh Thọ, TP.Nha Trang.


Ngày 24/3/2021, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất do UBND TP.Nha Trang thành lập theo Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 đã tiến hành tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất, tháo dỡ và di dời các hạng mục công trình có trên đất bị thu hồi đối với Công ty cổ phần Nha Trang Sao. Công tác cưỡng chế đã được tổ chức thi hành đúng theo các trình tự quy định của pháp luật.


Hiện nay các tài sản có liên quan đến công tác cưỡng chế mà sau khi tháo dỡ đã được Ban thực hiện cưỡng chế thống kê cụ thể bằng Biên bản để bàn giao lại cho Công ty Cổ phần Nha Trang Sao. Tuy nhiên, tại thời điểm cưỡng chế và đến khi kết thúc cưỡng chế, đại diện Công ty Cổ phần Nha Trang Sao vắng mặt không hợp tác. Do đó, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đã vận chuyển và bàn giao toàn bộ các tài sản nêu trên cho UBND phường Vĩnh Thọ để thực hiện việc trông giữ, bảo quản theo đúng quy định của pháp luật.


Căn cứ khoản 5, Điều 34 Nghị định số 166/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, UBND phường Vĩnh Thọ đề nghị Công ty cổ phần Nha Trang Sao khẩn trương liên hệ UBND phường để thực hiện các thủ tục tiếp nhận lại tài sản. Quá thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận Thông báo, nếu Công ty Cổ phần Nha Trang Sao không đến nhận lại tài sản thì UBND phường Vĩnh Thọ phối hợp với Ban thực hiện cưỡng chế tiến hành bán đấu giá theo quy định của pháp luật. Số tiền thu được sau khi trừ hết các chi phí cho việc vận chuyển, trông giữ, bảo quản, xử lý tài sản sẽ được gửi tiết kiệm loại không kỳ hạn tại tổ chức tín dụng và UBND phường sẽ gửi Thông báo cho Bà được biết để nhận khoản tiền đó. Đối với tài sản hư hỏng và không có giá trị, UBND phường Vĩnh Thọ sẽ phối hợp với Ban thực hiện cưỡng chế tổ chức tiêu hủy theo quy định của pháp luật.


Thông báo này được gửi cho bà Hồng Kim Yến - Tổng GĐ công ty CP Nha Trang Sao để biết, thực hiện, niêm yết công khai tại trụ sở UBND phường Vĩnh Thọ và được đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng.