07:04, 04/04/2021

Thông báo tìm người thân

Tôi tên Hồ Văn Bạch Đằng (sinh năm 1962), thường trú 34/9 (số cũ) - 21/34 (số mới), Bến Chợ, phường Xương Huân, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đang tìm người thân là bà Nguyễn Thị Minh Trang (sinh năm 1956) đã bỏ nhà đi từ tháng 12-2016 đến nay chưa về.

Tìm người thân


Tôi tên Hồ Văn Bạch Đằng (sinh năm 1962), thường trú 34/9 (số cũ) - 21/34 (số mới), Bến Chợ, phường Xương Huân, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đang tìm người thân là bà Nguyễn Thị Minh Trang (sinh năm 1956) đã bỏ nhà đi từ tháng 12-2016 đến nay chưa về. Ai gặp hoặc biết bà Trang ở đâu xin vui lòng nhắn bà Trang về nhà để giải quyết việc gia đình. Số điện thoại liên hệ 0967.742.899.


Xin cảm ơn.