Lời cảm tạ của gia đình ông Nguyễn Văn Long

Thứ Hai, 26/10/2020, 21:54 [GMT+7]

Lời cảm tạ


Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ:


- Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Khánh Hòa, Thành phố Nha Trang, Phường Xương Huân; Các Ban, ngành, đoàn thể.


- Thân bằng quyến thuộc, bạn bè gần xa, láng giềng, sui gia của gia đình, họ hàng nội ngoại đã đến viếng, chia buồn đưa tiễn linh cữu Cha, Bác, Chú, Cậu, Ông chúng tôi là: Nguyễn Văn Long, sinh năm 1928, quê quán Bình Định về nơi an nghỉ cuối cùng.


Trong lúc tang gia bối rối nếu có điều gì sơ sót xin lượng tình tha thứ.


Xin chân thành cảm ơn.


Thay mặt gia quyến
Trưởng nữ Nguyễn Thị Phương

.

các thông tin tiện ích