Tìm người thân

Chủ Nhật, 24/11/2019, 21:57 [GMT+7]

Tìm người thân


Tôi tên Đỗ Thị Nguyệt Hằng, trú tại Ninh Ích, Ninh An, Ninh Hòa, Khánh Hòa. Tôi có kết hôn với ông Nguyễn Đình Quảng, thường trú tại xóm 7, Lương Cả, An Ninh, Quỳnh Phụ, Thái Bình. Ông Nguyễn Đình Quảng đã bỏ nhà ra đi từ 2010, có về nhà 1 lần, đến nay không có tin tức gì. Ông Quảng đang ở đâu xin về nhà gấp để giải quyết việc gia đình.
 

.

các thông tin tiện ích