Công bố thông tin về việc hủy đăng ký Công ty Đại chúng của Công ty Cổ phần Du lịch Thắng Lợi

Thứ Tư, 22/05/2019, 22:31 [GMT+7]

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC HỦY ĐĂNG KÝ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THẮNG LỢI


Căn cứ Thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Du lịch Thắng Lợi ngày 6/5/2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trên trang thông tin điện tử http://www.ssc.gov.vn, Công ty TNHH Du lịch TTC xin trân trọng thông báo tới các Quý cổ đông và Nhà đầu tư về việc hủy đăng ký công ty đại chúng của:


1.    Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THẮNG LỢI


Tên Tiếng Anh: THANG LOI TOURISM JOINT STOCK COMPANY


2.    Địa chỉ trụ sở chính: 04 Pasteur, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.


3.    Điện thoại: 0258 3820 820                        Fax: 0258 3821 905


4.    Giấy đăng ký kinh doanh số: 4200351556 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 2/3/1999


5.    Vốn điều lệ: 283.689.770.000 đồng.


6.    Ngành nghề kinh doanh chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày.


Lý do hủy đăng ký công ty đại chúng


Công ty cổ phần Du lịch Thắng Lợi chấm dứt sự tồn tại do bị sáp nhập vào Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công.


Trân trọng thông báo.
 

.

các thông tin tiện ích