Thông báo thay đổi địa điểm trụ sở Agribank chi nhánh Vĩnh Thọ Khánh Hoà

Thứ Sáu, 09/11/2018, 23:43 [GMT+7]

Thông báo thay đổi địa điểm trụ sở Agribank chi nhánh Vĩnh Thọ Khánh Hoà

- Căn cứ Quyết định số 2181/HĐTV-TCTL  ngày 12/09/2018 của Hội đồng Thành viên Agribank “ v/v: thay đổi địa điểm trụ sở Agribank Chi nhánh Vĩnh Thọ Khánh Hoà


- Căn cứ văn bản số 788/KHH-TTGSNH ngày 21/09/2018 của Thanh tra giám sát Ngân Hàng Nhà nước Tỉnh Khánh Hoà “ V/v: chấp thuận đăng ký thay đổi địa điểm Agribank Vĩnh Thọ KH”.

Agribank chi nhánh Tỉnh Khánh Hoà trân trọng thông báo:

1. Thay đổi địa điểm trụ sở Agribank Chi nhánh Vĩnh Thọ Khánh Hoà, cụ thể như sau:


- Địa chỉ cũ: số 12C đường 2/4, phường Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.


- Địa chỉ mới: Số 674 đường 2/4, phường Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.


2. Ngày hoạt động chính thức:


Thời điểm bắt đầu hoạt động tại địa điểm mới: kể từ ngày 19/11/2018 (thứ hai).

3. Lý do: sửa chữa trụ sở cũ.

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam– Chi nhánh Tỉnh Khánh Hòa trân trọng thông báo để khách hàng được biết nhằm thuận tiện trong việc giao dịch.


Rất mong nhận được quan tâm, ủng hộ của Quý khách hàng.


GIÁM ĐỐC

 

.

các thông tin tiện ích