11:01, 29/01/2023

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

1. Kể từ ngày 04/01/2023, Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Cây xanh Hưng Lộc; Mã số thuế: 4201784376; Địa chỉ: Lô D17-21 nền 28 đường D4 khu đô thị Hưng Thịnh, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Cây xanh Hưng Lộc sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh)

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO


1. Kể từ ngày 04/01/2023, Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Cây xanh Hưng Lộc; Mã số thuế: 4201784376; Địa chỉ: Lô D17-21 nền 28 đường D4 khu đô thị Hưng Thịnh, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Cây xanh Hưng Lộc sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).


2. Kể từ ngày 04/01//2023, Công ty TNHH Nhựa Khánh Hòa; Mã số thuế: 4201727593; Địa chỉ: Lô N12, Khu công nghiệp Suối Dầu, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp Công ty TNHH Nhựa Khánh Hòa sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).


3. Kể từ ngày 10/01/2023, Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Xây dựng HCT; Mã số thuế: 4201761763; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: 12B Nguyễn Hoành, phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).


4. Kể từ ngày 10/01/2023, Doanh Nghiệp Tư Nhân Chế Biến Gỗ Phương Nghi; Mã số thuế: 4201279380; Địa chỉ: Quốc lộ 27B, thôn Hòa Sơn, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp Doanh Nghiệp Tư Nhân Chế Biến Gỗ Phương Nghi sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).


5. Kể từ ngày 12/01/2023, Công ty TNHH Invest Park Nha Trang; Mã số thuế: 4201457523; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: Công viên Phù Đổng, đường Trần Phú, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp Công ty TNHH Invest Park Nha Trang sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).


6. Kể từ ngày 03/01/2023, Công ty Cổ phần XD Khánh Hòa 79; Mã số thuế: 4201864423; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Hòa Do 7, xã Cam Thành Nam, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.


7. Kể từ ngày 13/01/2023, Công ty TNHH Cơ khí Xây dựng Tuấn Lam; Mã số thuế: 4201923911; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Lập Định 1, xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.