10:01, 20/01/2022

Công ty TNHH Một thành viên khoáng sản Bắc Trung Nam thông báo mất giấy tờ

Công ty TNHH Một thành viên khoáng sản Bắc Trung Nam, địa chỉ thôn Hiệp Thanh, xã Cam Thịnh Đông, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa có làm mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành BA 171273 được UBND tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 9/2/2010 cho thửa đất số 01, tờ bản đồ số 01/2009/TĐ.BĐ, diện tích 30.540m2, mục đích sử dụng đất: đất cơ sở sản xuất kinh doanh, địa chỉ tại thôn Hiệp Thanh, xã Cam Thịnh Đông, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

MẤT GIẤY TỜ


Công ty TNHH Một thành viên khoáng sản Bắc Trung Nam, địa chỉ thôn Hiệp Thanh, xã Cam Thịnh Đông, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa có làm mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành BA 171273 được UBND tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 9/2/2010 cho thửa đất số 01, tờ bản đồ số 01/2009/TĐ.BĐ, diện tích 30.540m2, mục đích sử dụng đất: đất cơ sở sản xuất kinh doanh, địa chỉ tại thôn Hiệp Thanh, xã Cam Thịnh Đông, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.


Vậy, ai nhặt được xin vui lòng liên hệ ông Nguyễn Duy Hùng, số điện thoại 0942125256. Chân thành cảm ơn.