10:01, 19/01/2016

Hội Môi giới Bất động sản tỉnh Khánh Hòa trân trọng thông báo

Ngày 05/01/2016 Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam đã công nhận Hội Môi giới Bất động sản tỉnh Khánh Hòa là đơn vị thành viên tại Quyết định số 79/2015/QĐ-VARs-BTT.

Hội Môi giới Bất động sản tỉnh Khánh Hòa trân trọng thông báo

 

Ngày 05/01/2016 Hội Môi giới BĐS Việt Nam đã công nhận Hội Môi giới Bất động sản tỉnh Khánh Hòa là đơn vị thành viên tại Quyết định số 79/2015/QĐ-VARs-BTT.


Ngày 22/01/2016 vào lúc 17 giờ tại văn phòng Hội 02A Cửu Long, Phước Hòa, Nha Trang sẽ tổ chức Tổng kết hoạt động 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016.


Hội Môi giới BĐS tỉnh Khánh Hòa trân trọng kính mời các Giám đốc sàn giao dịch, các cá nhân môi giới và các hội viên cùng tham dự!


Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: 01676828193 (Ms Hằng - thư ký Hội).