09:11, 09/11/2015

Thẩm mỹ viện Nha Trang

  

Thẩm mỹ viện Nha Trang


Thạc sĩ, BS: Vũ Viết Sơn


Địa chỉ: 23-4 Tô Vĩnh Diện (Hai Chùa cũ) – TP. Nha Trang
ĐT: 0914.070.743 – 0913.420.687

 

. Khuyến mãi tháng 11/2015:


- Nhấn mí, Dove Eyes chỉ còn 5 triệu đồng


. Khuyến mãi tháng 11, 12/2015:


- Giảm giá 12 triệu đồng cho 1 ca đặt túi ngực được thực hiện tại TT Dịch vụ Bệnh viện tỉnh Khánh Hòa.


- Giảm giá 20% cho các phí dịch vụ còn lại.


• Website: www.thammynhatrang.com.vn


• Địa chỉ FB: facebook.com/thammynhtrang