06:09, 30/09/2015

Thông báo dịch vụ mới

Nhằm góp phần vào chương trình cải cách hành chính, mang đến tiện ích giảm thời gian chờ đợi, chi phí đi lại cho người dân, Bưu điện tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Sở kế hoạch đầu tư Khánh Hòa triển khai dịch vụ:

 

 

 

 

 

THÔNG  BÁO DỊCH VỤ MỚI

Nhằm góp phần vào chương trình cải cách hành chính, mang đến tiện ích giảm thời gian chờ đợi, chi phí đi lại cho người dân, Bưu điện tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Sở kế hoạch đầu tư Khánh Hòa triển khai dịch vụ:

 

 Từ ngày 01/10/2015 tại Sở Kế hoạch đầu tư Khánh Hòa - số 01 Trần Phú,  thành phố Nha Trang,  người dân có nhu cầu chỉ cần:

. Đăng ký sử dụng dịch vụ Chuyển phát Hồ sơ Kết quả Đăng ký kinh doanh (HSKQĐKKD) tại bộ phận Một cửa đăng ký kinh doanh.

. Bưu điện sẽ phát HSKQĐKKD đến địa chỉ theo yêu cầu.

  1. Mức phí và chỉ tiêu thời gian:

 

 

STT

 

Khu vực phát

Thời gian phát

( kể từ ngày nhận kết quả từ Sở Kế hoạch đầu tư)

Mức phí (đồng)/01 bộ hồ sơ

I

  Nội tỉnh

Tại

Trung tâm

Tại các xã, phường còn lại

1

  Thành phố Nha Trang

Sau 1 ngày

Sau 1,5 ngày

25.000

2

  Các huyện, thị, thành phố: Cam Ranh, Cam   Lâm, Diên Khánh, Ninh Hòa, Vạn Ninh

3

  Huyện: Khánh Sơn, Khánh Vĩnh

Sau 2 ngày

Sau 2,5 ngày

II

  Liên tỉnh

  Các tỉnh, thành trên toàn quốc

Tối đa sau 2,5 ngày

 (Theo chỉ tiêu toàn trình dịch vụ chuyển phát nhanh EMS)

60.500

2. Thủ tục phát:

  • Bưu gửi HSKQĐKKD được chuyển phát tận tay đến địa chỉ khách hàng, đồng thời người nhận phải xuất trình CMND và giao lại Giấy biên nhận của Sở Kế hoạch đầu tư cho Bưu tá.
  • Trường hợp người có tên trên bưu gửi HSKQĐKKD đi vắng, Bưu tá có thể phát cho người nhận thay - là cha mẹ ruột, vợ hoặc chồng, con ruột của người nhận và phải có Giấy Biên nhận, xuất trình CMND và giao Giấy biên nhận cho Bưu tá.

. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: 

  • Sở Kế hoạch Đầu tư, số điện thoại (058) 3822906.
  • Bưu điện Trung tâm Thành phố Nha Trang, số điện thoại (058) 3821271.