Bố cáo Thành lập doanh nghiệp

Thứ Sáu, 19/04/2013, 22:18 [GMT+7]

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Resar.


Địa chỉ: 33/1C Phan Đình Giót - Nha Trang - Khánh Hòa. ĐT: 0583.820161


GCN ĐKKD số: 4201555023 do Phòng đăng ký kinh doanh cấp ngày 11-4-2013.


Ngành nghề kinh doanh (chính): Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.


Vốn điều lệ: 1.800.000.000 đồng.


Chủ doanh nghiệp: Nguyễn Thị Ngọc Trang

.

các thông tin tiện ích