15:30, 08/04/2024

Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Khánh Vĩnh năm học 2023 - 2024

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KHÁNH VĨNH

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN KHÁNH VĨNH NĂM HỌC 2023 - 2024

Tổng số lượng tuyển dụng: 42 chỉ tiêu, cụ thể:

1. Giáo viên mầm non hạng III (V.07.02.26):

07 chỉ tiêu.

2. Giáo viên tiểu học hạng III (V.07.03.29):

14 chỉ tiêu, cụ thể:

 

+ Giáo viên tiểu học:

07 chỉ tiêu;

 

+ Giáo viên tiểu học (môn Tiếng Anh):

07 chỉ tiêu;

3. Giáo viên trung học cơ sở hạng III (V.07.04.32)

21 chỉ tiêu, cụ thể:

 

+ Giáo viên trung học cơ sở (môn Toán)

10 chỉ tiêu;

 

+ Giáo viên trung học cơ sở (môn Vật lý )

03 chỉ tiêu;

 

+ Giáo viên trung học cơ sở (môn Tiếng Anh)

05 chỉ tiêu;

 

+ Giáo viên trung học cơ sở (môn Ngữ văn)

02 chỉ tiêu;

 

+ Giáo viên trung học cơ sở (môn Tin học)

01 chỉ tiêu.

Người dự tuyển nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính đến địa chỉ:

- Phòng Nội vụ huyện Khánh Vĩnh, số 11 đường 2 tháng 8, thị trấn Khánh Vĩnh, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. Điện thoại liên hệ: 0258.3790 460.

- Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày, kể từ 07 giờ 00 ngày 11/3/2024 đến 17 giờ 00 ngày 12/4/2024 (trong giờ hành chính).

Thông tin tuyển dụng và các nội dung khác có liên quan được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử huyện Khánh Vĩnh http://khanhvinh.khanhhoa.gov.vn