16:49, 01/02/2024

Tin buồn của gia đình ông Phạm Cang

TIN BUỒN

Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh Khánh Hòa; Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố Nha Trang; Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN phường Vĩnh Hải và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Đồng chí Đại tá Phạm Cang, đảng viên Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.

Năm sinh: 1930.

Quê quán: xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.

Tham gia cách mạng: Tháng 2 năm 1948.

Ngày vào Đảng: Ngày 29 tháng 6 năm 1950.

Trú tại: số 334 đường 2/4, phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

 * Quá trình tham gia hoạt động cách mạng đồng chí đã được Đảng và Nhà nước khen tặng:

- Huân chương Độc lập hạng Ba.

- Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì.

- Huân chương Chiến công hạng Nhất.

- Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba.

- Huy chương Chiến thắng hạng Ba.

- Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.

 Và nhiều huy chương, giấy khen, bằng khen.

Đồng chí Đại tá Phạm Cang đã từ trần vào hồi: 11 giờ 45 phút, ngày 31 tháng 01 năm 2024.

Hưởng thọ: 94 tuổi.

Linh cữu đồng chí được quàn tại: số 334 đường 2/4, phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Lễ nhập quan lúc: 20 giờ, ngày 31 tháng 01 năm 2024.

Lễ viếng bắt đầu lúc: 21 giờ, ngày 31 tháng 01 năm 2024.

Lễ truy điệu lúc: 6 giờ 30 phút, ngày 03 tháng 02 năm 2024.

Lễ di quan lúc: 7 giờ 30 phút, ngày 03 tháng 02 năm 2024.

Hỏa táng tại Nghĩa trang phía Bắc TP. Nha Trang.

BAN TỔ CHỨC LỄ TANG