20:53, 26/02/2024

Thư mời tham dự Lễ tưởng niệm 81 năm ngày mất Bác sỹ Alexandre Yersin

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

HỘI NHỮNG NGƯỜI ÁI MỘ BÁC SỸ A. YERSIN TỈNH KHÁNH HÒA

THƯ MỜI

Để tưởng nhớ đến Bác sỹ Alexandre Yersin 

Người Công dân Danh dự Việt Nam

Hội ái mộ Bác sỹ Yersin trân trọng kính mời bà con, nhân dân yêu mến Bác sỹ Yersin đến tham dự:

LỄ TƯỞNG NIỆM

 81 NĂM NGÀY MẤT BÁC SỸ ALEXANDRE YERSIN

01/3/1943 – 01/3/2024

CHƯƠNG TRÌNH

Ngày Thứ Sáu 01/3/2024

07g00: Lễ dâng hương tưởng niệm tại Công viên A. Yersin

             Đường Trần Phú, Thành phố Nha Trang

08g00: Lễ dâng hương tưởng niệm tại mộ Bác sỹ Alexandre Yersin

             Suối Dầu, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm

09g00: Viếng nhà làm việc của Bác sỹ A. Yersin - Di tích xếp hạng di tích Quốc gia

            Chùa Linh Sơn Pháp Ấn - Suối Cát, Cam Lâm

Trân trọng kính mời!

                                                                                              TM. BCH HỘI

                                                                                                CHỦ TỊCH

Liên lạc BTC:                                                                  ĐỐNG LƯƠNG SƠN

Bà TRẦN THỊ NGỌC LIÊN - ĐT: 0905 202 690