18:32, 23/02/2024

Cục thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO

1. Kể từ 17 giờ 30 phút 00 giây ngày 20/02/2024, Công ty TNHH Tin học Viễn thông Nha Trang; Mã số thuế: 4200515395; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: Lô số 1, đường 8C, KĐT Lê Hồng Phong 2, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).

2. Kể từ 17 giờ 30 phút 00 giây ngày 20/02/2024, Công ty TNHH Kinh doanh tổng hợp Dương Thuận Phát; Mã số thuế: 4201736573; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số 38 Quốc lộ 1A, thôn Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).

3. Kể từ ngày 20/02/2024, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Công nghệ số Thịnh Nguyên Phát; Mã số thuế: 4201836017; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: 46A Đồng Nai, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.

4. Kể từ ngày 20/02/2024, Công ty TNHH Thương mại Thanh Tùng; Mã số thuế: 4200640156; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số 10 Hùng Vương, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.