17:59, 15/02/2024

Cục thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO

1. Kể từ 12 giờ 00 phút 00 giây ngày 01/02/2024, Công ty TNHH Quản lý Tòa nhà V-Home; Mã số thuế: 4201908529; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: Lô số 10 đường B8, Khu đô thị VCN Phước Long II, phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).

2. Kể từ 12 giờ 00 phút 00 giây ngày 01/02/2024, Công ty TNHH Dịch vụ Sugar; Mã số thuế: 0314545364; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: 5A Dương Hiến Quyền, Tổ 5 Ba Làng, phường Vĩnh Hoà, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).

3. Kể từ 12 giờ 00 phút 00 giây ngày 01/02/2024, Công ty TNHH Phương Vân; Mã số thuế: 4200537663; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số nhà 215 đường 2/4, phường Vĩnh Hoà, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).

4. Kể từ 11 giờ 00 phút 00 giây ngày 02/02/2024, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Life Care Việt Nam; Mã số thuế: 4201812993; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số 111 Yersin, phường Phương Sài, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).

5. Kể từ 11 giờ 00 phút 00 giây ngày 02/02/2024, Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng Nguyên Phát; Mã số thuế: 4200965732; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: 185 Trần Nguyên Hãn, phường Phước Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).

6. Kể từ 11 giờ 00 phút 00 giây ngày 02/02/2024, Công ty Cổ phần tư vấn bất động sản KNT; Mã số thuế: 4201811301; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tầng 6, Toà nhà EMC, 62 Yersin, phường Phương Sài, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).

7. Kể từ ngày 01/02/2024, Công ty Cổ phần Khánh Hòa Sport; Mã số thuế: 4201916625; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: Sân vận động Vĩnh Hòa, đường Điện Biên Phủ, phường Vĩnh Hoà, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.

8. Kể từ ngày 02/02/2024, Công ty Cổ phần VTB Trường Thịnh; Mã số thuế: 4201645213; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: Lô N10 Khu công nghiệp Suối Dầu, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.

9. Kể từ ngày 02/02/2024, Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm; Mã số thuế: 4201608162; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: Lô D14C - khu Du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.