16:00, 05/05/2023

Mất giấy tờ

Tôi tên là Nguyễn Thị Kim Ngân, sinh năm 1983; Thường trú tại: Thôn Tây 4, xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

Vào ngày 26/1/2023 tôi có làm mất 1 Thư bảo lãnh hoàn lại tiền của Ngân hàng Vietcombank mua nhà ở hình thành trong tương lai của Công ty Cổ phần Đầu tư VCN. 

Ai nhặt được báo cho tôi theo địa chỉ trên, tôi xin chân thành cảm ơn.