Vạn Ninh: Phấn đấu đến năm 2020 có 7 xã nông thôn mới

Thứ Ba, 16/02/2016, 23:18 [GMT+7]

Đến nay, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) có 2 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới (Vạn Lương, Vạn Hưng); 3 xã đạt 13 tiêu chí; 2 xã đạt 11 tiêu chí; 1 xã đạt 10 tiêu chí và 3 xã đạt 9 tiêu chí. Đến năm 2020, huyện phấn đấu có 7 xã hoàn thành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới (Vạn Lương, Vạn Hưng, Vạn Thắng, Vạn Phú, Xuân Sơn, Vạn Thọ, Vạn Bình). Huyện phấn đấu năm 2016 có 3 xã đạt 19 tiêu chí; 4 xã đạt 15 - 18 tiêu chí; 4 xã đạt 10 - 14 tiêu chí.


Giai đoạn 2011 - 2015, toàn huyện đầu tư 104 công trình nông thôn mới với tổng vốn hơn 100 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nguồn vốn phát triển sản xuất từ năm 2012 - 2015 hỗ trợ hơn 5,1 tỷ đồng giúp hơn 3.800 hộ và 1 tổ hợp tác.


P.L
 

.

các thông tin tiện ích