Bộ tiêu chí nâng cao chất lượng nông thôn mới

Thứ Hai, 04/01/2016, 22:42 [GMT+7]

UBND tỉnh vừa ban hành Bộ tiêu chí nâng cao chất lượng nông thôn mới (NTM) tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 - 2020.


Bộ tiêu chí nâng cao chất lượng NTM là cơ sở để các xã đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt một cách bền vững; đồng thời thúc đẩy phong trào xây dựng NTM ở trình độ và chất lượng cao hơn. Các xã đạt chuẩn NTM nâng cao, ngoài việc đạt được các tiêu chí, chỉ tiêu theo Bộ tiêu chí này; còn phải đảm bảo duy trì các chỉ tiêu, tiêu chí đã đạt được khi công nhận xã đạt chuẩn NTM.


UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành hướng dẫn các địa phương tổ chức triển khai thực hiện; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch duy trì và nâng cao chất tiêu chí. UBND tỉnh cũng chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Bộ tiêu chí này, chỉ đạo các xã đã đạt chuẩn năm 2014, năm 2015 và các năm tiếp theo xây dựng kế hoạch duy trì và nâng cao chất lượng đối với xã sau khi đã đạt chuẩn…


Được biết, theo Bộ tiêu chí này, tỷ lệ cấp đường giao thông nông thôn được bảo trì thường xuyên, bảo đảm xanh, sạch đẹp là 80%, tỷ lệ hộ có nhà ở đạt chuẩn Bộ Xây dựng là 100%, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên khoảng 95%...


T.A

 

.

các thông tin tiện ích