09:03, 26/03/2020

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về cải cách hành chính

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020. Trao đổi về vấn đề này, bà Trần Thu Mai - Giám đốc Sở Nội vụ cho biết:

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) năm 2020. Trao đổi về vấn đề này, bà Trần Thu Mai - Giám đốc Sở Nội vụ cho biết:

 


- Kế hoạch xác định, trong tuyên truyền CCHC phải lấy kết quả, hiệu quả giải quyết công việc, thủ tục hành chính (TTHC), thái độ, chất lượng phục vụ nhân dân làm bằng chứng thuyết phục về quyết tâm, nỗ lực CCHC của cơ quan, đơn vị, địa phương; lấy cấp chính quyền cơ sở làm trọng điểm tuyên truyền, tạo chuyển biến mạnh về nhận thức và hành động trong giao tiếp, giải quyết công việc hàng ngày với nhân dân. Trọng tâm chung là truyền thông Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh (TTDVHCCTT) và Cổng Dịch vụ công Quốc gia.


- Xin bà cho biết rõ hơn về nội dung tuyên truyền công tác CCHC năm nay?


- Việc tuyên truyền tập trung vào 2 đối tượng. Đối với cán bộ, công chức, viên chức, tập trung thông tin về tình hình, kết quả CCHC của Trung ương, của tỉnh năm 2019 và giai đoạn 2016 - 2020; việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; kết quả thực hiện 4 chương trình KT-XH của tỉnh; kiểm soát TTHC, ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách tài chính công; báo cáo chỉ số hài lòng năm 2019 và các kiến nghị, giải pháp khắc phục điểm chưa hài lòng; nhiệm vụ, kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể CCHC của Chính phủ, của tỉnh. Đồng thời, truyền thông toàn diện về TTDVHCCTT; kết quả các chỉ số đánh giá; các mô hình, cơ chế đang thí điểm, các điển hình, cá nhân tiêu biểu...


Đối với người dân, tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư, tập trung thông tin về TTDVHCCTT như: địa chỉ, cách truy cập, các tiện ích; đồng thời chuyển tải sinh động mục tiêu của TTDVHCCTT là giúp người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh “làm thủ tục không cần phải đến cơ quan Nhà nước”. Đồng thời, tuyên truyền về các kênh, địa chỉ tiếp nhận; kết quả xử lý góp ý, phản ánh, kiến nghị, giải đáp vướng mắc thông qua các đường dây nóng; chỉ số hài lòng năm 2019 và các giải pháp cải thiện chất lượng phục vụ; các quy hoạch, kế hoạch (nhất là quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, khung, bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020), dự án đầu tư; các quy định, chính sách quản lý liên quan đến sản xuất, kinh doanh; các chương trình an sinh, phúc lợi, trật tự xã hội, môi trường, 4 chương trình KT-XH trọng điểm của tỉnh; các nội dung không mật liên quan đến đại hội đảng các cấp; việc kiện toàn tổ chức bộ máy, sáp nhập, hợp nhất các đơn vị hành chính...


- Thưa bà, vậy các cơ quan liên quan sẽ làm gì để thực hiện tốt các nội dung trên?


- UBND tỉnh phân công Sở Nội vụ chủ trì tham mưu triển khai hoạt động tuyên truyền hướng tới tổng kết Chương trình CCHC tỉnh giai đoạn 2011 - 2020; sơ kết hoạt động TTDVHCCTT; chủ trì, phối hợp thẩm định đề án, phương án, mô hình, sáng kiến CCHC của công chức, viên chức trẻ trình tỉnh duyệt triển khai; hướng dẫn, điều phối các hoạt động truyền thông về TTDVHCCTT; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ CCHC; tiếp tục chủ trì điều tra xã hội học để đo lường tác động, hiệu quả CCHC; phối hợp tuyên truyền tình hình, kết quả CCHC tỉnh, các dịch vụ công trực tuyến do tỉnh cung cấp. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì truyền thông về Chính phủ điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; phối hợp, hướng dẫn truyền thông về thực hiện TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; nâng cao hiệu quả hoạt động, tương tác hỗ trợ dịch vụ của fanpage TTDVHCCTT. Sở Tư pháp tuyên truyền cải cách thể chế gắn với thực hiện chương trình công tác ngành Tư pháp; truyền thông qua trang Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh. Sở Ngoại vụ hoàn thiện sáng kiến “Sổ tay hướng dẫn TTHC dành cho người nước ngoài” và các sản phẩm truyền thông về dịch vụ công trực tuyến bằng tiếng nước ngoài. Các sở, ngành liên quan tham mưu, tổ chức các hội nghị đối thoại doanh nghiệp, nhà đầu tư; nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch, lồng ghép với truyền thông TTDVHCCTT; tiếp tục công khai kịp thời, đầy đủ chính sách, việc giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực quản lý; hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp, nhà đầu tư...


Công tác tuyên truyền nhằm làm rõ trọng tâm, quyết tâm CCHC năm 2020 của tỉnh; phấn đấu tối thiểu 90% người dân, tổ chức được thông tin về TTDVHCCTT, trong đó 30 - 40% hiểu, sử dụng được các dịch vụ, tiện ích trực tuyến do trung tâm cung cấp; tiếp tục bám sát trọng tâm “Sự hài lòng của nhân dân là mục tiêu phục vụ của cơ quan Nhà nước”.


- Xin cảm ơn bà!


N.VŨ (Thực hiện)