Góc ảnh
07:01, 09/01/2023

Những hoạt động sôi nổi, thiết thực

Năm qua, những hoạt động thiết thực dành cho học sinh, sinh viên đã được các tổ chức đoàn, hội triển khai. Dưới đây là một số hình ảnh do phóng viên Báo Khánh Hòa ghi nhận.

Năm qua, những hoạt động thiết thực dành cho học sinh, sinh viên đã được các tổ chức đoàn, hội triển khai. Dưới đây là một số hình ảnh do phóng viên Khánh Hòa Online ghi nhận.

 

<p style= "text-align: justify; ">Tỉnh đoàn - Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh tổ chức hội thi biểu diễn nghệ thuật “Tự hào học sinh, sinh viên Khánh Hòa”.</p>

Tỉnh đoàn - Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh tổ chức hội thi biểu diễn nghệ thuật “Tự hào học sinh, sinh viên Khánh Hòa”.

 

<p style= &quot;text-align: justify; &quot;>Tỉnh đoàn - Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh tổ chức Liên hoan các ban nhạc, nhóm nhảy học đường năm 2022.</p>

Tỉnh đoàn - Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh tổ chức Liên hoan các ban nhạc, nhóm nhảy học đường năm 2022.

 

<p style= &quot;text-align: justify; &quot;>Đoàn trường - Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang trao quà hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết.</p>

Đoàn trường - Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang trao quà hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết.

 

<p style= &quot;text-align: justify; &quot;>Các học sinh tham gia vòng chung kết cấp tỉnh cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ IV, do Tỉnh đoàn cùng Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức.</p>

Các học sinh tham gia vòng chung kết cấp tỉnh cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ IV, do Tỉnh đoàn cùng Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

 

s
Sinh viên ra quân vệ sinh môi trường dọc bờ biển xã Vĩnh Lương (TP. Nha Trang).

 

HẠ PHONG