Hình ảnh Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Chủ Nhật, 31/01/2021, 11:08 [GMT+7]

Hình ảnh Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Sáng 31-1, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Trung tâm Báo chí Đại hội XIII
 

 

.

các thông tin tiện ích