Góc ảnh
01:01, 26/01/2021

Hình ảnh lễ khai mạc trọng thể Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Sáng 26-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở Thủ đô Hà Nội với sự tham dự của 1.587 đại biểu chính thức.
 
 

Sáng 26-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở Thủ đô Hà Nội với sự tham dự của 1.587 đại biểu chính thức.

 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam
 
 
Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ
Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ
 
 
 

 

Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thay mặt Đoàn Chủ tịch tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khách mời của Đại hội
Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thay mặt Đoàn Chủ tịch tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khách mời của Đại hội
 

 

Ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Diễn văn khai mạc Đại hội
Ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Diễn văn khai mạc Đại hội
 

 

Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đọc Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và các văn kiện trình Đại hội
Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đọc Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và các văn kiện trình Đại hội
 
 
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội
 

 

 
 
Đoàn Thư ký Đại hội
Đoàn Thư ký Đại hội
 

 

Các đại biểu dự phiên khai mạc Đại hội
Các đại biểu dự phiên khai mạc Đại hội
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Theo dangcongsan.vn