Cảnh báo việc chia sẻ, lan truyền tin giả trên Zalo và Facebook

Thứ Hai, 22/02/2021, 11:54 [GMT+7]

Cảnh báo việc chia sẻ, lan truyền tin giả trên Zalo và Facebook

Ngày 22-2, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa ban hành văn bản cảnh báo việc chia sẻ, lan truyền tin giả trên ứng dụng Zalo, mạng xã hội Facebook và tuyên truyền hướng dẫn cách nhận biết tin giả.         
        

Theo đó, qua theo dõi thông tin trên mạng Internet, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa nhận thấy một số người dùng Zalo, Facebook chia sẻ toàn bộ hoặc một phần nội dung thông tin giả mạo liên quan đến ứng dụng Zalo như sau: “Hôm nay, bắt đầu điều lệ mới của Zalo nơi họ có thể sử dụng ảnh của bạn. Đừng quên hạn chót ngày hôm nay. Nó có thể được sử dụng trong các trường hợp kiện tụng chống lại bạn ở tòa án… Với tuyên bố này, tôi nghiêm cấm Zalo tiết lộ, sao chép, phân phối, hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào khác chống lại tôi dựa trên trang cá nhân này… Tôi không đồng ý cho Zalo chia sẻ ảnh, hình ảnh hoặc tin nhắn dưới bất kỳ hình thức nào”.

 

Hình ảnh chụp nội dung tin giả liên quan đến ứng dụng Zalo.
Hình ảnh chụp nội dung tin giả liên quan đến ứng dụng Zalo.


Do đó, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa đề nghị các cơ quan báo chí của tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố phối hợp tuyên truyền các nội dung nhằm cảnh báo về tin giả có liên quan đến ứng dụng Zalo nói trên để người dân không chia sẻ tin giả, tin chưa kiểm chứng. Tiếp tục tuyên truyền về Trung tâm xử lý tin giả Việt Nam https://tingia.gov.vn/. Hướng dẫn cách nhận biết, phòng tránh, đối phó với tin giả để người dân biết, nâng cao cảnh giác đối với các thông tin trên mạng xã hội và tránh việc đăng tải, chia sẻ tin giả, tin chưa kiểm chứng gây hoang mang dư luận.

Thiện Tâm

 

 

.

các thông tin tiện ích