Infographic
15:40, 27/04/2023

Đến năm 2030, 100% cơ quan báo chí vận hành mô hình tòa soạn hội tụ

Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đề ra mục tiêu: Đến năm 2030, 100% cơ quan báo chí đưa nội dung lên các nền tảng số 100% cơ quan báo chí hoạt động, vận hành mô hình tòa soạn hội tụ và các mô hình phù hợp với sự phát triển của khoa học, công nghệ tiên tiến trên thế giới. Chuyển đổi số báo chí nhằm mục tiêu xây dựng các cơ quan báo chí theo hướng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại làm tốt sứ mệnh thông tin tuyên truyền phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp đổi mới của đất nước bảo đảm vai trò dẫn dắt, định hướng dư luận xã hội, giữ vững chủ quyền thông tin trên không gian mạng đổi mới hiệu quả trải nghiệm của độc giả tạo nguồn thu mới thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp nội dung số.

 

Theo TTXVN


Ý kiến bạn đọc