Infographic
18:34, 26/04/2023

Thi tốt nghiệp THPT 2023: Những điểm mới đối với thí sinh

Ngày 24/3/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 06/2023/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Theo TTXVN


Ý kiến bạn đọc