15:44, 02/06/2023

Lịch cắt điện Khu vực Nha Trang từ ngày 07-06 đến ngày 13-06-2023