12:11, 06/05/2023

Lịch cắt điện Khu vực Nha Trang từ ngày 10 đến ngày 14-05-2023