Lịch cắt điện Khu vực Nha Trang từ 16-4 đến 21-4-2020

Thứ Tư, 08/04/2020, 15:34 [GMT+7]

Ngày

Đơn vị quản lý

Khu vỰc cẮt ĐIỆn

ThỜi gian

16-4

ĐL Vĩnh Hải

Một phần đường Phú Đức.

Từ 08h00 đến 11h30

Một phần đường 2/4.

Từ 14h00 đến 16h00

ĐL Trung tâm Nha Trang

Một phần đường: Lê Quý Đôn, Cô Bắc; Khách hàng Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa.

Từ 07h30 đến 14h00

Một phần đường Lương Định Của.

Từ 06h30 đến 16h00

Một phần đường Lư Cấm.

Từ 07h30 đến 16h00

Một phần phường Ngọc Hiệp.

Từ 07h30 đến 08h30

Một phần phường Ngọc Hiệp.

Từ 08h45 đến 09h45

17-4

ĐL Trung tâm Nha Trang

Một phần xã Vĩnh Trung.

Từ 06h00 đến 13h00

Khách hàng Khu liên cơ ngành thuỷ sản.

Từ 07h30 đến 08h30

Khách hàng Trung tâm GDTX Khánh Hòa.

Từ 08h45 đến 09h45

Khách hàng Nhà khách Hải quân.

Từ 10h00 đến 11h30

Khách hàng Sư bộ binh 305.

Từ 13h30 đến 14h30

Khách hàng Trung Tâm Y tế dự phòng Nha Trang.

Từ 14h45 đến 15h45

Khách hàng Trạm bơm HUD1 Cầu Bóng.

Từ 16h00 đến 17h00

Một phần đường Phong Châu.

Từ 07h30 đến 14h00

ĐL Vĩnh Nguyên

Một phần đường Nguyễn Tất Thành.

Từ 08h00 đến 11h30

18-4

ĐL Trung tâm Nha Trang

Một phần xã Vĩnh Ngọc.

Từ 07h00 đến 16h30

19-4

ĐL Trung tâm Nha Trang

Một phần đường: Hồng Bàng, Hoa Lư, Mạc Đỉnh Chi.

Từ 07h30 đến 14h00

20-4

ĐL Vĩnh Hải

Một phần thôn Cửu Hàm; Một phần đường quốc lộ 1A

Từ 08h00 đến 09h00

Một phần thôn Văn Đăng 2; Một phần đường Thu Bồn.

Từ 09h15 đến 10h15

Một phần thôn Văn Đăng 1; Một phần đường Phạm Văn Đồng.

Từ 10h30 đến 11h30

Một phần  đường quốc lộ 1A

Từ 14h00 đến 16h00

ĐL Trung tâm Nha Trang

Một phần xã Vĩnh Ngọc.

Từ 07h00 đến 14h30

Một Phần xã Vĩnh Hiệp.

Từ 07h30 đến 08h30

Một Phần xã Vĩnh Hiệp.

Từ 09h30 đến 10h30

Một Phần xã Vĩnh Hiệp.

Từ 11h00 đến 12h30

Một Phần xã Vĩnh Hiệp.

Từ 14h00 đến 15h30

ĐL Vĩnh Nguyên

Một phần Đường Thái Khang.

Từ 08h00 đến 09h00

Đường Trần Sâm.

Từ 09h15 đến 10h15

Một phần đường Tỉnh lộ 3.

Từ 10h30 đến 11h30

Khách hàng Nhà máy xử lý nước thải phía Nam.

Từ 11h40 đến 12h40

Khách hàng Trường THCS Trần Hưng Đạo.

Từ 13h30 đến 14h30

21-4

ĐL Trung tâm Nha Trang

Một phần xã Vĩnh Ngọc.

Từ 07h00 đến 14h30

Một phần đường: Trần Nguyên Hãn, Lê Đại Hành, Ngô Đức Kế, Trịnh Phong.

Từ 07h30 đến 14h00

Một phần đường Lê Hồng Phong.

Từ 07h30 đến 14h00

ĐL Vĩnh Nguyên

Khu tập thể phòng Không.

Từ 08h00 đến 11h30

 


                                                                                                                                           

 

.

các thông tin tiện ích