06:04, 01/04/2023

Cam Lâm hướng tới xây dựng thành đô thị sân bay hiện đại, sinh thái, đẳng cấp quốc tế

Tên gọi Cam Lâm có từ tháng 7-1951. Sau ngày đất nước giải phóng, ngày 29-10-1975, tỉnh Khánh Hòa hợp nhất với tỉnh Phú Yên thành tỉnh Phú Khánh...

Tên gọi Cam Lâm có từ tháng 7-1951. Sau ngày đất nước giải phóng, ngày 29-10-1975, tỉnh Khánh Hòa hợp nhất với tỉnh Phú Yên thành tỉnh Phú Khánh. Lúc này, quận Cam Lâm hợp nhất với thị xã Cam Ranh thành huyện Cam Ranh. Ngày 30-6-1989, tỉnh Khánh Hòa được tái lập, huyện Cam Ranh thuộc tỉnh Khánh Hòa. Đến ngày 7-7-2000, huyện Cam Ranh được chuyển thành thị xã Cam Ranh.
 
 
Ngày 11-4-2007, Chính phủ ban hành Nghị định số 65 điều chỉnh địa giới hành chính thị xã Cam Ranh và huyện Diên Khánh để thành lập huyện Cam Lâm. Theo đó, huyện Cam Lâm được thành lập với 1 thị trấn và 13 xã; có diện tích 546,59km²; dân số đến năm 2020 là 110.650 người.
 
 

1

 Đình Thủy Triều (xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm) được xây dựng từ năm 1756.

 

Cam Lâm tuy là huyện mới được thành lập năm 2007 nhưng đây là vùng đất cổ, đã có người dân sinh sống theo chiều dài lịch sử. Qua các đợt khai quật và thám sát khảo cổ học tại các di chỉ khảo cổ Văn Tứ Đông, Gò Rừng, Trảng Cháy, Tân An… của Viện Khảo cổ học Việt Nam và Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa thì niên đại của các di chỉ khảo cổ này cách ngày nay khoảng 3.000 - 3.500 năm.
 
 
Hiện nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của huyện đạt 12,41%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng ngành du lịch - dịch vụ - thương mại từ 9% (năm 2007) tăng lên 29% vào năm 2022; tỷ trọng công nghiệp - xây dựng từ 77,9% giảm xuống còn 64,9%; nông - lâm - thủy sản từ 13,1% giảm xuống còn 6,7%; tổng thu ngân sách hàng năm tăng bình quân 21,1%. Đến năm 2022, thu ngân sách huyện tăng 16,7 lần so với năm 2007. 
 
 
Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã định hướng huyện Cam Lâm thành đô thị sân bay hiện đại, sinh thái, đẳng cấp quốc tế. 
 
 

1

Công nhân thực hiện xây cầu Suối Dầu (xã Suối Cát, huyện Cam Lâm) thời Pháp.

 

1

Cầu gỗ trên đầm Thủy Triều.

 

1

Bãi Dài thời còn hoang sơ.

 

1

Bãi Dài hôm nay.

 

1

Một góc đô thị Cam Lâm.

 

NHẬT MINH