10:12, 15/12/2022

Tiền gửi dân cư tăng nhanh

NHNN vừa công bố dữ liệu tiền gửi của khách hàng tính đến cuối tháng 10-2022. Trong đó, tiền gửi dân cư có mức tăng nhanh hơn do lãi suất huy động đi lên.

NHNN vừa công bố dữ liệu tiền gửi của khách hàng tính đến cuối tháng 10-2022. Trong đó, tiền gửi dân cư có mức tăng nhanh hơn do lãi suất huy động đi lên.


Cụ thể, các ngân hàng huy động lượng tiền gửi dân cư trong tháng 10 tăng thêm 22.000 tỉ đồng so với tháng trước, lên 5,66 triệu tỷ đồng. Tốc độ tăng huy động vốn khu vực dân cư trong tháng lên 0,4%, nhanh hơn so với những tháng trước khi các ngân hàng bắt đầu tăng lãi suất huy động. So với cuối năm 2021, hệ thống ngân hàng đã huy động được hơn 360.000 tỷ đồng từ dân cư. Ngược lại, tiền gửi của các tổ chức kinh tế trong tháng 10 lại sụt giảm 15.811 tỷ đồng, xuống còn 5,766 triệu tỷ đồng. Tốc độ tăng tiền gửi của khối tổ chức kinh tế giảm xuống còn 2,15%.


Vào tháng 10, NHNN tăng lãi suất điều hành thêm 1%. Trong đó, lãi suất huy động tiền gửi không kỳ hạn từ 0,5% lên 1%/năm, từ 1 - 6 tháng từ 5% lên 6%/năm… Ngay lập tức, các nhà băng đã điều chỉnh lãi suất huy động dưới 6 tháng lên mức kịch trần. Các mức 7%/năm, 8%/năm kỳ hạn 6 tháng đã xuất hiện ở một số ngân hàng và đến nay đã có mức 9%/năm. Lãi suất huy động có sự khác biệt và cạnh tranh giữa các ngân hàng từ kỳ hạn 6 tháng trở lên. Chính vì lãi suất tăng cao vào 2 tháng cuối năm nên dự báo lượng tiền gửi dân cư vào hệ thống ngân hàng trong những tháng này sẽ tiếp tục tăng.


T.K