10:10, 06/10/2022

Khánh Hòa: Huy động vốn đạt 111.910 tỷ đồng

Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa, tính đến cuối tháng 9, huy động vốn toàn tỉnh được 111.910 tỷ đồng, tăng 20,89% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, huy động bằng đồng Việt Nam 108.460 tỷ đồng, tăng 19,88%; huy động bằng ngoại tệ 3.450 tỷ đồng, tăng 64,6%.

Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa, tính đến cuối tháng 9, huy động vốn toàn tỉnh được 111.910 tỷ đồng, tăng 20,89% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, huy động bằng đồng Việt Nam 108.460 tỷ đồng, tăng 19,88%; huy động bằng ngoại tệ 3.450 tỷ đồng, tăng 64,6%.


Dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng đến cuối tháng 9 được 112.280 tỷ đồng, tăng 12,88% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, dư nợ bằng đồng Việt Nam 104.970 tỷ đồng, tăng 11,52%; dư nợ bằng ngoại tệ 7.310 tỷ đồng, tăng 36,97%. Doanh số cho vay 9 tháng đạt 119.429 tỷ đồng, tăng 25,71% so với cùng kỳ năm trước.


H.DUNG