09:09, 23/09/2022

Tuyên truyền chính sách bảo hiểm tiền gửi

Sáng 23-9, Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên tổ chức tuyên truyền về chính sách bảo hiểm tiền gửi và hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam cho ban lãnh đạo các tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại và thành viên quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Sáng 23-9, Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên tổ chức tuyên truyền về chính sách bảo hiểm tiền gửi và hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam cho ban lãnh đạo các tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại và thành viên quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh.


Tại buổi tuyên truyền, các đại biểu được nghe giới thiệu về chính sách bảo hiểm tiền gửi; hạn mức trả tiền bảo hiểm; quy trình và thủ tục để người gửi tiền nhận tiền bảo hiểm; quy định về tiền gửi tiết kiệm nhằm bảo vệ người gửi tiền…


HOÀNG DUNG