89% tổ tiết kiệm và vay vốn xếp loại tốt

Thứ Hai, 19/07/2021, 22:06 [GMT+7]

89% tổ tiết kiệm và vay vốn xếp loại tốt

Theo báo cáo của Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Khánh Hòa, toàn tỉnh có 2.584 tổ tiết kiệm và vay vốn. Qua hoạt động đánh giá xếp loại 6 tháng đầu năm, có 2.300 tổ xếp loại tốt, đạt 89%; 195 tổ xếp loại khá (7,5 %), 81 tổ xếp loại trung bình (3,1%) và 8 tổ xếp loại yếu, chiếm 0,3% (trong đó, Hội Nông dân có 4 tổ, Hội Liên hiệp Phụ nữ 2 tổ, Đoàn Thanh niên 2 tổ). So với đầu năm, tăng 4 tổ xếp loại yếu.


Đến ngày 30-6, 100% tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn tỉnh đã thực hiện huy động tiền gửi tiết kiệm của tổ viên với số tiền gửi hơn 222 tỷ đồng, tăng 26,4 tỷ đồng so với năm 2020; tỷ lệ tổ viên tham gia gửi tiền tiết kiệm đạt 77,92%, tăng 13,5% so với quý I/2021.


HOÀNG DUNG

.

các thông tin tiện ích