08:11, 23/11/2020

Từ ngày 5-12: Ngân hàng phải cung cấp thông tin tài khoản khách hàng cho cơ quan thuế

Theo Nghị định 126 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, có hiệu lực từ ngày 5-12, ngân hàng thương mại có trách nhiệm cung cấp thông tin về tài khoản thanh toán của người nộp thuế mở tại ngân hàng cho cơ quan quản lý thuế.

Theo Nghị định 126 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, có hiệu lực từ ngày 5-12, ngân hàng thương mại (NHTM) có trách nhiệm cung cấp thông tin về tài khoản thanh toán của người nộp thuế mở tại ngân hàng cho cơ quan quản lý thuế.


Cụ thể, NHTM có trách nhiệm cung cấp thông tin giao dịch qua tài khoản, số dư tài khoản, số liệu giao dịch để phục vụ mục đích thanh tra, kiểm tra xác định nghĩa vụ thuế phải nộp; thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế theo quy định của pháp luật về thuế. Ngoài ra, NHTM cần cung cấp thông tin tài khoản thanh toán của từng người nộp thuế bao gồm: Tên chủ tài khoản, số hiệu tài khoản theo mã số thuế đã được cơ quan quản lý thuế cấp, ngày mở tài khoản, ngày đóng tài khoản theo đề nghị của cơ quan quản lý thuế.


T.K