Triển khai các giải pháp điều hành nhiệm vụ tài chính - ngân sách

Chủ Nhật, 16/08/2020, 22:52 [GMT+7]

Triển khai các giải pháp điều hành nhiệm vụ tài chính - ngân sách

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành chỉ thị triển khai các giải pháp điều hành nhiệm vụ tài chính - ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2020.


Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu cấp ủy, HĐND, UBND các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị triển khai đầy đủ các chỉ đạo điều hành, giải pháp thực hiện nhiệm vụ - tài chính ngân sách địa phương theo văn bản của Bộ Tài chính. Cơ quan thuế, hải quan triển khai thực hiện chính sách miễn, giảm một số nghĩa vụ nộp thuế đối với doanh nghiệp đủ điều kiện miễn, giảm nhằm hỗ trợ một phần cho các doanh nghiệp phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Đồng thời, tiếp tục bám sát các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh đang triển khai để quản lý chặt chẽ các nguồn thu liên quan; xây dựng kế hoạch quản lý chặt chẽ các nguồn thu phát sinh khi điều chỉnh chỉ giới xây dựng Quốc lộ 1; đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường Mỹ Ca - Vĩnh Cẩm và Tỉnh lộ 9, đoạn qua TP. Cam Ranh. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ và đôn đốc các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh thực hiện đúng, đủ nghĩa vụ thuế và ngân sách nhà nước; tập trung xử lý, thu hồi nợ đọng thuế, cố gắng không để nợ thuế tăng thêm. Sở Kế hoạch và Đầu tư đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; chủ động đề xuất cắt giảm, điều chuyển kế hoạch vốn từ các dự án có tỷ lệ giải ngân dưới 60% sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt hơn. Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị thẩm định phương án giá đất cụ thể để tính bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; sớm tham mưu UBND tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể để đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tăng tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư. Các sở, ban, ngành tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, người dân trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Các huyện, thị xã, thành phố phấn đấu đến cuối năm 2020, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 95% dự toán…


N.D

.

các thông tin tiện ích