11:05, 14/05/2020

Gia hạn nợ cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Theo Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cam Lâm, thời gian qua, đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 như: Gia hạn nợ điều chỉnh kỳ hạn nợ, cho vay bổ sung…

Theo Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cam Lâm, thời gian qua, đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 như: Gia hạn nợ điều chỉnh kỳ hạn nợ, cho vay bổ sung… Tính đến ngày 12-5, phòng giao dịch đã thực hiện gia hạn nợ cho 69 hộ vay vốn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với số tiền hơn 1,6 tỷ đồng; cho vay mới gần 37,9 tỷ đồng với 1.276 hộ vay. Trong thời gian tới, phòng giao dịch tiếp tục thực biện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng, bảo đảm an sinh xã hội.


Đến ngày 12-5, dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Cam Lâm là 403 tỷ đồng, với hơn 17.451 khách hàng dư nợ vay, thuộc 13 chương trình tín dụng chính sách.


N.D