Tập trung giải ngân vốn tín dụng chính sách

Thứ Hai, 23/03/2020, 22:42 [GMT+7]

Tập trung giải ngân vốn tín dụng chính sách

Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 11 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.


Theo đó, Tổng Giám đốc NHCSXH yêu cầu các đơn vị trong toàn hệ thống thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch; đồng thời, tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Trước mắt, tập trung huy động các nguồn lực để đảm bảo nguồn vốn, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh, khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của dịch Covid-19 cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đối với chi nhánh NHCSXH tỉnh, thành phố, tập trung tổ chức giải ngân, kịp thời đáp ứng nhu cầu vốn cho các đối tượng thụ hưởng, đặc biệt là các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo chỉ tiêu kế hoạch tín dụng; đồng thời, tập trung tăng cường thu hồi nợ đến hạn, tạo nguồn vốn cho vay quay vòng; giải ngân ngay nguồn vốn ủy thác của địa phương, tránh tồn đọng. Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương và khách hàng vay vốn nắm bắt kịp thời những thiệt hại do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hướng dẫn khách hàng đủ điều kiện xử lý rủi ro lập hồ sơ và đề nghị xử lý rủi ro do nguyên nhân khách quan theo quy định (nếu có)…

N.D

 

.

các thông tin tiện ích