Quý I: Dư nợ cho vay đạt 79.790 tỷ đồng

Thứ Năm, 11/04/2019, 21:36 [GMT+7]

Quý I: Dư nợ cho vay đạt 79.790 tỷ đồng

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khánh Hòa, doanh số cho vay 3 tháng đầu năm đạt 36.373 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước tăng 0,81%. Đến cuối quý I/2019, huy động vốn toàn tỉnh đạt khoảng 79.430 tỷ đồng, tăng 1.675 tỷ đồng, tăng 2,15% so với đầu năm; dư nợ cho vay đạt 79.790 tỷ đồng, tăng 1.942 tỷ đồng, tăng 2,49% so với đầu năm.


Trong đó, dư nợ cho vay các đối tượng ưu tiên chiếm 49,08%; dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp và nông thôn chiếm 24,79%; dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm 19,09%; dư nợ cho vay phục vụ xuất khẩu 3.984 tỷ đồng, chiếm 5,09% tổng dư nợ. Vốn tín dụng được phân bổ hợp lý, hướng tới các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, tập trung các đối tượng ưu tiên; cơ cấu dư nợ tín dụng theo ngành kinh tế phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh.


Thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng, các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã điều chỉnh giảm lãi suất cho vay về mức tối đa 11%/năm cho 720 lượt khách hàng với dư nợ 914,4 tỷ đồng. Đến nay, dư nợ có lãi suất từ 11%/năm trở xuống chiếm tỷ trọng 78,09%, từ 9%/năm trở xuống chiếm tỷ trọng 41,88%, từ 6,5% trở xuống chiếm 13,08% tổng dư nợ.


N.D
 

.

các thông tin tiện ích