23:14, 13/05/2024

Vạn Ninh: 1.696 bè nuôi thủy sản ngoài vùng quy định

H.L

Theo kết quả rà soát của các địa phương ven biển trên địa bàn huyện Vạn Ninh, toàn huyện có 1.352 hộ nuôi trồng thủy sản lồng bè, với 1.848 bè nuôi, trong đó có 1.268 bè (khoảng 42.378 lồng) nuôi tôm hùm, cá biển và 580 bè nuôi hàu. Trong số đó, có 187 bè (với 9.474 lồng) nuôi của người dân ngoài tỉnh, chủ yếu là người dân tỉnh Phú Yên.

Trên địa bàn huyện có 6 vùng mặt nước được phép nuôi trồng thủy sản, với tổng diện tích 550ha gồm: Khu vực Rạn Trào 120ha, lạch Cổ Cò 120ha, lạch Cửa Bé 100ha, khu vực mũi Cổ Cò 60ha, khu vực Nam Hòn Ông 100ha và khu vực Hòn Vung 50ha. Để tăng cường công tác quản lý vùng nuôi, UBND huyện Vạn Ninh đã có nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp nuôi trồng thủy sản không đúng quy định, tuy nhiên trên địa bàn vẫn còn 1.696 bè (với 35.669 lồng) nuôi thủy sản ngoài vùng quy định, trong đó có 187 bè nuôi của người dân ngoài tỉnh.

Để xử lý các trường hợp nuôi trồng thủy sản không đúng vùng quy định, UBND huyện Vạn Ninh đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị quản lý chặt chẽ tình hình nuôi trồng thủy sản lồng bè, không để cơi nới, phát sinh các trường hợp mới; phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng đề án hỗ trợ đào tạo nghề và chuyển đổi việc làm cho hộ gia đình, cá nhân nuôi trồng thủy sản lồng bè; xây dựng phương án di dời, chuyển đổi nghề nghiệp cho người dân; quyết liệt xử lý các trường hợp nuôi hàu không đúng quy định tại khu vực biển các xã: Vạn Thắng, Vạn Lương, thị trấn Vạn Giã...

H.L