20:47, 09/05/2024

Tăng cường giám sát tình hình tôm hùm nuôi lồng tại Vạn Ninh

MẠNH HÙNG

Ngay sau khi Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III báo cáo kết quả khảo sát tình hình nuôi tôm hùm lồng bị chết ở xã Vạn Thạnh và xã Vạn Hưng (huyện Vạn Ninh), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Khánh Hòa đã có văn bản gửi UBND huyện Vạn Ninh, Chi cục Chăn nuôi và Thú ý, Chi cục Thủy sản đề nghị tăng cường giám sát tình hình tôm hùm nuôi lồng tại 2 xã này.

Tôm hùm tại huyện Vạn Ninh được thương lái thu mua.
Tôm hùm tại huyện Vạn Ninh được thương lái thu mua.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND huyện Vạn Ninh chỉ đạo Phòng Kinh tế, UBND 2 xã Vạn Thạnh và Vạn Hưng tiếp tục theo dõi, giám sát tình hình tôm hùm nuôi lồng tại 2 vùng nuôi nêu trên và các tiểu vùng nuôi lân cận; rà soát, thống kê tình hình thiệt hại trên tôm hùm nuôi lồng; kịp thời thông tin đến cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp huyện, cấp tỉnh về các diễn biến mới trên đàn tôm hùm nuôi; triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả về tuân thủ kỹ thuật nuôi trồng, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên tôm hùm nuôi lồng tại địa phương; chỉ đạo chấn chỉnh công tác thống kê, báo cáo số liệu dịch bệnh thủy sản tại thôn, cấp xã và huyện. Đồng thời, tăng cường công tác thông tin, truyền thông bằng nhiều hình thức tới người nuôi về diễn biến tình hình tôm hùm nuôi lồng trên địa bàn; nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về vùng nuôi, phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản nuôi, điều trị bệnh cho thủy sản nuôi theo đúng phác đồ đã được cơ quan nhà nước công nhận.  

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng yêu cầu Chi cục Chăn nuôi và Thú y khuyến cáo cụ thể các biện pháp xử lý tôm chết và hướng dẫn người nuôi thực hiện các biện pháp phòng, trị bệnh trên tôm; phối hợp với huyện Vạn Ninh bám sát địa bàn, theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh theo phương châm “phòng bệnh chủ động từ sớm, từ xa” để chủ động kịp thời cảnh báo nguy cơ xảy ra dịch bệnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh thủy sản. Chi cục Thủy sản cần tăng cường việc quan trắc môi trường vùng nuôi thuộc 2 xã Vạn Thạnh và Vạn Hưng để kịp thời hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật nuôi phù hợp trong mùa nóng cho đối tượng tôm hùm nuôi lồng; đánh giá tình hình nuôi tôm hùm và tham mưu cho sở về quy chuẩn nuôi trồng thủy sản theo quy định; tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng con giống, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản.

Trước đó, Báo Khánh Hòa phản ánh khoảng hơn 1 tháng trở lại đây, tại khu vực 2 xã Vạn Thạnh và Vạn Hưng xảy ra tình trạng tôm hùm nuôi chết bất thường, chưa rõ lý do. Sau đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với các bên liên quan tổ chức quan trắc, lấy mẫu tôm xét nghiệm và ban hành kết luận nguyên nhân tôm hùm chết.

MẠNH HÙNG