15:48, 09/05/2024

Chỉ số PCI năm 2023 của Khánh Hòa giảm 0.09 điểm

ĐÌNH LÂM

Sáng 9-5, tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID tại Việt Nam vừa công bố Báo cáo năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2023 (PCI 2023). Với điểm số tổng hợp đạt 71,25 điểm, Quảng Ninh tiếp tục là tỉnh đứng đầu Chỉ số PCI năm 2023 và là năm thứ 7 liên tiếp địa phương này dẫn đầu. Trong bảng xếp hạng, tỉnh Khánh Hòa đạt 67.65 điểm, giảm 0.09 điểm so với năm 2022, không còn nằm trong top 30 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành tốt nhất trong PCI 2023. 

PCI của Khánh Hòa trong những năm qua.

Trong 10 chỉ số thành phần PCI 2023, Khánh Hòa, có 5 chỉ số tăng điểm và 5 chỉ số giảm điểm so với năm 2022. 5 chỉ số tăng điểm gồm: Gia nhập thị trường (tăng 0.11 điểm); Tính minh bạch (tăng 1.16 điểm); Chi phí thời gian (tăng 0.39 điểm); Tính năng động của chính quyền tỉnh (tăng 0.06 điểm); Chính sách Hỗ trợ doanh nghiệp (tăng 0,48 điểm). 5 chỉ số giảm điểm gồm: Tiếp cận đất đai (giảm 0.14 điểm); Chi phí không chính thức (giảm 0.8 điểm); Cạnh tranh bình đẳng (giảm 0.49 điểm); Đào tạo lao động (giảm 0,09 điểm); Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự (giảm 0.94 điểm).

PGI năm 2023.

Cũng trong dịp này, VCCI cũng công bố Chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI) năm 2023. Quảng Ninh tiếp tục là tỉnh giữ vị trí quán quân PGI năm 2023; Khánh Hòa đứng thứ 15 trong cả nước.

ĐÌNH LÂM