13:39, 29/05/2024

Liên minh hợp tác xã tỉnh Khánh Hòa: Tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm

H.Đ

Sáng 29-5, ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) tỉnh Khánh Hòa làm việc với Liên minh Hợp tác xã tỉnh về việc triển khai, thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự UBND tỉnh giao năm 2024.

Theo báo cáo của Liên minh HTX tỉnh, với nhiệm vụ xây dựng, phát triển có hiệu quả các mô hình Hợp tác xã du lịch nông nghiệp, cộng đồng, sinh thái trong xây dựng nông thôn mới gắn với sản phẩm OCOP, qua khảo sát, trên địa bàn tỉnh hiện có 20 HTX có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng. Trong năm 2024, Liên minh HTX tỉnh tập trung triển khai các bước hỗ trợ 5 HTX có tiềm năng xây dựng mô hình du lịch. Việc phát triển mô hình HTX du lịch nông nghiệp, cộng đồng, sinh thái còn gặp khó khăn về công tác tuyên truyền, nguồn vốn, pháp lý đất đai, hạ tầng, nhân lực… Đồng thời, cơ chế, chính sách khuyến khích cho HTX đầu tư vào lĩnh vực này chưa cụ thể.

Đồng chí Lê Hữu Hoàng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.
Ông Lê Hữu Hoàng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Đối với nhiệm vụ tổ chức Hội nghị xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, trưng bày, quảng bá, giới thiệu sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, hội nghị dự kiến tổ chức vào ngày 11-7-2024, nhằm tạo điều kiện để thành viên của Liên minh HTX 7 tỉnh, thành phố trong Cụm thi đua là: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và các đơn vị khách mời đến từ khu vực Tây nguyên sẽ đối thoại, ký kết biên bản ghi nhớ phối hợp, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP của các địa phương.

Đối với nhiệm vụ tổ chức Hội nghị đối thoại với các HTX trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, dự kiến tổ chức vào tháng 10-2024 với 150 đại biểu tham dự. Tại hội nghị đối thoại, các HTX bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, khó khăn, vướng mắc, những sáng kiến, ý tưởng, kiến nghị, đề xuất liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh; qua đó lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của HTX và ban hành những cơ chế, chính sách phù hợp hơn.

Tại buổi làm việc, Liên minh HTX tỉnh kiến nghị UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan xem xét, cho chủ trương tổ chức các sự kiện nêu trên; cho chủ trương và bổ sung nguồn kinh phí tổ chức Đoàn học tập kinh nghiệm các mô hình HTX du lịch nông nghiệp, cộng đồng, sinh thái hoạt động có hiệu quả tại một số tỉnh, thành; xem xét cho chủ trương xây dựng “Đề án phát triển HTX du lịch nông nghiệp, cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới gắn với sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2025 - 2030”.

Tại cuộc họp, sau khi các sở ngành liên quan có ý kiến, ông Lê Hữu Hoàng đề nghị Liên minh HTX tỉnh tích cực triển khai các giải pháp hỗ trợ thành viên của mình trong việc phát triển mô hình du lịch cộng đồng, các sở, ngành, địa phương liên quan theo lĩnh vực của mình có các giải pháp hỗ trợ liên minh HTX tỉnh thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện vào tháng 11-2024; thống nhất chủ trương Liên minh HTX tỉnh tổ chức Hội nghị xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, trưng bày, quảng bá, giới thiệu sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP khu vực miền trung, Tây nguyên; tham mưu tỉnh kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại giữa HTX và tỉnh về các vấn đề cụ thể, có trọng tâm, sâu sát.

Ngoài ra, ông Lê Hữu Hoàng cũng đề nghị Liên minh HTX tỉnh phối hợp chặt chẽ với các địa phương có phương án kiện toàn, thành lập các HTX tại các xã tham gia chương trình NTM; tối thiểu thành lập mới 5 HTX, trong số 11 HTX của các xã NTM chưa có HTX theo quy định; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng và triển khai hiệu quả các giải pháp tăng lên về chất lượng, số lượng sản phẩm OCOP của tỉnh; báo cáo tỉnh kết quả thực hiện cụ thể; Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo, tham mưu tỉnh về việc thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển HTX; kiện toàn ban chỉ đạo điều hành và quy chế hoạt động của quỹ; báo cáo tỉnh trước ngày 5-6.

H.Đ