19:53, 28/05/2024

Kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống ngành Kho bạc Nhà nước (29-5-1946 - 29-5-2024):
Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa: Thi đua lập thành tích hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ

PHẠM THỊ HỒ LAN

Ngày 29-5-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 75/SL thành lập Nha Ngân khố trực thuộc Bộ Tài chính, tiền thân của Kho bạc Nhà nước (KBNN) Việt Nam. Ngày 26-9-2011, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1668 lấy ngày 29-5 hàng năm là Ngày truyền thống của ngành KBNN. Với chủ đề năm 2024 “Tăng tốc và bứt phá” của ngành Tài chính có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, KBNN Khánh Hòa đã phát động phong trào thi đua lập thành tích kỷ niệm Ngày truyền thống ngành KBNN, hướng đến hoàn thành kế hoạch 5 năm 2021 - 2025.

Lễ ký kết giao ước thi đua năm 2024 của Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa.

Theo đó, KBNN Khánh Hòa đã triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện Kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của toàn hệ thống nhằm tập trung nguồn lực hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của năm và các đề án, chính sách theo Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030. Đồng thời, kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; phát huy tính chủ động, sáng tạo của công chức trong quá trình thực thi công vụ; tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng giao dịch; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện các công việc.

Ghi nhận những đóng góp cho sự nghiệp ngành Kho bạc, năm 2023, KBNN Khánh Hòa là 1 trong 13 đơn vị được KBNN đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tập thể Phòng Kế toán Nhà nước thuộc KBNN Khánh Hòa đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, được UBND tỉnh tặng bằng khen điển hình tiên tiến tiêu biểu trong các phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2023. Qua đó, đã tạo không khí phấn khởi, khuyến khích công chức tích cực thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm Ngày truyền thống ngành KBNN. Bên cạnh đó, KBNN Khánh Hòa đã tích cực hưởng ứng, tham gia những hoạt động chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh bằng những việc làm thiết thực, nhất là đóng góp xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” với tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”.

Thời gian qua, với sự chỉ đạo sát sao của Bộ Tài chính, KBNN, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, KBNN Khánh Hòa đã nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đạt kết quả nổi bật. Cụ thể: Đến thời điểm hiện tại, kiểm soát chi ngân sách nhà nước, tổng chi trong cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn là 15.181 tỷ đồng, tăng 106% so với cùng kỳ năm trước; trong đó chi ngân sách trung ương 3.092 tỷ đồng, chi ngân sách địa phương 12.089 tỷ đồng. Kết quả giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, chương trình mục tiêu đạt 1.254 tỷ đồng, bằng 16,4% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Về công tác kế toán, thanh toán, quyết toán ngân sách nhà nước, số lượng đơn vị giao dịch qua hệ thống KBNN Khánh Hòa là 1.634 đơn vị với 10.591 tài khoản, 2.420 chứng từ phát sinh bình quân trong ngày. Doanh số hoạt động kế toán đạt 380.245 tỷ đồng; doanh số thanh toán không dùng tiền mặt là 206.531 tỷ đồng, đạt 119,52% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, KBNN Khánh Hòa đã thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kho bạc. Đơn vị xác định lấy kết quả khảo sát và đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của KBNN làm cơ sở để xây dựng các giải pháp nâng cao sự hài lòng của cá nhân, tổ chức. Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KBNN được niêm yết công khai, kịp thời. Đơn vị tăng cường hướng dẫn, cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính cho khách hàng giao dịch. Kết quả xếp hạng cải cách hành chính năm 2023 của KBNN Khánh Hòa đạt loại tốt; đứng thứ 2/6 đơn vị, cơ quan ngành dọc trực thuộc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. KBNN Khánh Hòa tiếp tục chủ động khai thác, sử dụng có hiệu quả các ứng dụng như: Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS); chương trình quản lý, kiểm soát chi đầu tư (ĐTKB-GD); hệ thống tổng hợp báo cáo (THBC-Lan); chương trình thanh toán điện tử ngân hàng (TTĐT-NH). Cùng với đó, thực hiện liên thông giữa các ứng dụng dịch vụ công trực tuyến - TABMIS - thanh toán điện tử với ngân hàng, quy trình nghiệp vụ thanh toán liên ngân hàng tập trung; hệ thống quản lý văn bản điện tử của Bộ Tài chính (EdocTC) và của UBND tỉnh (E Office). Qua đó, giúp giảm chi phí, tiết kiệm thời gian, đảm bảo tiếp nhận thông tin nhanh, chính xác, góp phần thay đổi cách thức làm việc từ môi trường giấy sang môi trường điện tử. Đến nay, đã có 732 đơn vị đăng ký tích hợp phần mềm ứng dụng vào hệ thống dịch vụ công trực tuyến KBNN.

Phát huy kết quả đạt được trong thời gian qua, trong năm 2024 và những năm tiếp theo, KBNN Khánh Hòa tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần cùng hệ thống KBNN thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra tại Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030.

PHẠM THỊ HỒ LAN