19:58, 27/05/2024

Agribank Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa: Đồng hành với “tam nông”

NGA DUNG

Agribank Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa vừa phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá chương trình phối hợp giữa 2 bên giai đoạn 2021 - 2023 về thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Với vai trò tiên phong trong thực hiện chính sách “tam nông” (nông nghiệp, nông dân, nông thôn), Agribank Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa đã kịp thời cung cấp vốn để nông dân đầu tư sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tăng năng suất lao động, tăng thu nhập cho từng hộ gia đình.

Lãnh đạo Agribank Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa khen thưởng các cá nhân có thành tích trong công tác phối hợp thực hiện tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.
Lãnh đạo Agribank Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa khen thưởng các cá nhân có thành tích trong công tác phối hợp thực hiện tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Đưa vốn đến tận tay nông dân

Tổ vay vốn số 1 Hội Nông dân xã Đại Lãnh (huyện Vạn Ninh) hiện nay có 101 thành viên. Trước đây, hội viên chủ yếu sống bằng nghề đánh bắt thủy sản nhỏ lẻ, nhưng hiện nay đã mở rộng ngành nghề như: Nuôi trồng thủy sản, kinh doanh hải sản, kinh doanh nhà hàng ăn uống, dịch vụ du lịch với quy mô ngày càng lớn và hiện đại hơn. Chính vì vậy, nhu cầu tiếp cận các nguồn vốn rất lớn. Ông Ngô Kiệt - Tổ trưởng Tổ vay vốn số 1 Hội Nông dân xã Đại Lãnh cho biết, với cơ chế thông thoáng, thủ tục được cải thiện đơn giản, mức cho vay nâng cao, lãi suất ưu đãi đã giúp cho nông dân mạnh dạn tiếp cận với nguồn vốn của Agribank. Nhờ đó, nhiều hộ vay vốn đã vươn lên phát triển kinh tế gia đình và làm giàu trên quê hương. Tính đến cuối năm 2023, dư nợ của tổ đạt hơn 14,6 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu 0%, tỷ lệ thu lãi đạt 98%.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh khen thưởng các cá nhân có thành tích trong công tác phối hợp thực hiện tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.
Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh khen thưởng các cá nhân có thành tích trong công tác phối hợp thực hiện tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Theo báo cáo của Agribank Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa, tính đến ngày 31-12-2023, dư nợ cho vay vốn trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh đạt 6.053 tỷ đồng, chiếm 62,7% tổng dư nợ của chi nhánh, với 16.059 khách hàng. So với đầu năm 2021, dư nợ cho vay vốn trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tăng 269 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ tăng 4,65%; nợ xấu 6,2 tỷ đồng, chiếm 0,1% dư nợ. Trong đó, dư nợ cho vay theo Nghị định số 55 ngày 9-6-2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn là 5.942 tỷ đồng, tăng 886 tỷ đồng so với đầu năm 2021 (tương ứng tỷ lệ tăng 17,5%); chiếm 98,17% dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn; với 15.420 khách hàng vay vốn.

Trong 3 năm qua (2021 - 2023), Agribank Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa đã giải quyết cho 21.544 lượt tổ viên các tổ vay vốn thông qua Hội Nông dân, với doanh số giải ngân 1.133 tỷ đồng. Tính đến cuối năm 2023, dư nợ cho vay qua tổ vay vốn của Hội Nông dân đạt 479 tỷ đồng, tăng 11 tỷ đồng so với đầu năm 2021.

Thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp

Thực hiện Nghị định số 55 của Chính phủ, Agribank đã ký kết Thỏa thuận liên ngành số 01 giữa Agribank với Hội Nông dân Việt Nam về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Ngày 17-11-2016, Agribank Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa đã ký các thỏa thuận nội dung và Chương trình phối hợp số 09 với Hội Nông dân tỉnh nhằm phối hợp tổ chức triển khai tích cực và có hiệu quả chính sách đầu tư tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, đáp ứng nhu cầu vốn của mọi tầng lớp nhân dân đối với lĩnh vực sản xuất, chăn nuôi, tiêu thụ, chế biến sản phẩm nông nghiệp... góp phần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo và nâng cao đời sống cho nhân dân. Trong thời gian qua, Agribank Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa và Hội Nông dân tỉnh đã triển khai thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp này. Agribank Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với Hội Nông dân các cấp mạnh dạn mở rộng đầu tư cho vay, tập trung vốn vào các hộ có phương án kinh doanh hiệu quả và có điều kiện mở rộng sản xuất. Qua việc tiếp cận vốn thông qua tổ vay vốn Hội Nông dân tại Agribank, nhiều hội viên đã tiếp cận được nguồn vốn đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh, hình thành nên các mô hình tổ liên kết sản xuất, kinh doanh, mô hình sản xuất hàng hóa đạt hiệu quả cao.

Nhân viên Agribank Chi nhánh huyện Vạn Ninh thăm mô hình nuôi tôm hùm của một hộ dân.
Nhân viên Agribank Chi nhánh huyện Vạn Ninh thăm mô hình nuôi tôm hùm của một hộ dân.

Ông Lê Anh Tuấn - Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa cho biết, Agribank luôn đóng vai trò đi đầu trong việc thực thi các chương trình tín dụng chính sách và tiêu chuẩn quốc gia về xây dựng nông thôn mới của Chính phủ, như: Cho vay hỗ trợ giảm tổn thất trong nông nghiệp; cho vay khuyến khích nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch; cho vay chính sách phát triển thủy sản; cho vay sản phẩm OCOP… Trong đó, thực hiện theo nội dung chỉ đạo của Nghị định số 55 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, Agribank Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa đã định hướng chỉ đạo nâng mức cho vay không có bảo đảm bằng tài sản tối đa lên đến 200 triệu đồng đối với cá nhân, hộ gia đình; tối đa 300 triệu đồng đối với hộ sản xuất, kinh doanh; tối đa 1 tỷ đồng đối với các hợp tác xã, chủ trang trại hoạt động sản xuất, kinh doanh phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Nhờ vậy, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn đầu tư mở rộng sản xuất của nông dân và một số làng nghề truyền thống, góp phần giải quyết việc làm cho lao động nông nhàn, giúp đời sống nông dân được cải thiện. Agribank luôn ưu tiên áp dụng lãi suất cho vay ưu đãi đối với các đối tượng vay vốn theo Nghị định số 55. Đặc biệt, trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát, chi nhánh đã có nhiều giải pháp trong việc hỗ trợ khách hàng như: Cơ cấu lại thời hạn trả nợ; cho vay mới khắc phục khó khăn trong sản xuất, kinh doanh… Sau đại dịch Covid-19, chi nhánh đã nhiều lần chủ động điều chỉnh giảm lãi suất, thực hiện miễn, giảm lãi tiền vay cho khách hàng vay vốn để hỗ trợ, chia sẻ giúp người dân giảm bớt khó khăn, phát triển sản xuất.

Nhân viên Agribank thăm mô hình trồng rau công nghệ cao của một hộ dân.
Nhân viên Agribank thăm mô hình trồng rau công nghệ cao của một hộ dân.

Trong những năm tới, Agribank Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa cùng với Hội Nông dân tỉnh tiếp tục phối hợp tốt nhằm mở rộng tín dụng, nâng cao chất lượng hoạt động cho vay vốn thông qua tổ vay vốn. Mục tiêu phấn đấu tăng số lượng tổ vay vốn bình quân 5%/năm; tăng số lượng thành viên trong tổ 5%/năm; tăng trưởng dư nợ từ 20%/năm đến 25%/năm và phát triển tín dụng đi đôi với kiểm soát chất lượng tín dụng. Agribank Chi nhánh Khánh Hòa cũng sẽ mở rộng sản phẩm dịch vụ phục vụ nông nghiệp, nông thôn, góp phần đẩy lùi nạn “tín dụng đen” trên địa bàn.

NGA DUNG