11:35, 30/05/2024

5 tháng, thu ngân sách nhà nước ước được 7.605 tỷ đồng

H.DUNG

Theo Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa, 5 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước được 7.605 tỷ đồng, đạt 45,57% dự toán và tăng 16,93% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu được 1.400 tỷ đồng, đạt 67,08% dự toán; thu nội địa được 6.205 tỷ đồng, đạt 42,5% dự toán.

Trong tổng thu nội địa 5 tháng đầu năm, có 11 khoản thu tăng; 7 khoản thu giảm và một khoản thu ổn định so cùng kỳ năm trước. Cụ thể, 11 khoản thu tăng gồm: Thu tiền sử dụng khu vực biển được 117 triệu đồng, gấp 6,88 lần; thu phí và lệ phí 267 tỷ đồng, gấp 2,23 lần; thu tiền bán nhà và thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước 6 tỷ đồng, tăng 100%; thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản 7,1 tỷ đồng, tăng 66,82%; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 511 tỷ đồng, tăng 53,75%; thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương 226 tỷ đồng, tăng 36,13%; thu khác ngân sách 210 tỷ đồng, tăng 32,67%; thu ngoài quốc doanh 1.823 tỷ đồng, tăng 18,16%; thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương 1.536 tỷ đồng, tăng 6,61%; thu thuế thu nhập cá nhân 783,7 tỷ đồng, tăng 6,21%; thu xổ số kiến thiết 160 tỷ đồng, tăng 3,31%. Các khoản thu giảm gồm: Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế 19 tỷ đồng, giảm 89,63%; thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 45 tỷ đồng, giảm 53,32%; thu tiền sử dụng đất 234,5 tỷ đồng, giảm 28,63%; thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 3,6 tỷ đồng, giảm 25,2%; thu thuế bảo vệ môi trường 170 tỷ đồng, giảm 23,55%; thu cấp quyền khai thác khoáng sản 23 tỷ đồng, giảm 15,49%; thu lệ phí trước bạ 180 tỷ đồng, giảm 4,47%. Khoản thu ổn định là thuế sử dụng đất nông nghiệp 2 triệu đồng.

Tổng chi ngân sách nhà nước địa phương 5 tháng đầu năm ước thực hiện được 6.548,1 tỷ đồng, đạt 38,27% dự toán và tăng 46,9% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, chi đầu tư phát triển 3.242 tỷ đồng, đạt 42,27% dự toán; chi thường xuyên hơn 3.300 tỷ đồng, bằng 36,6% dự toán.

H.DUNG